Autoru projekts (rekonstrūkcija)
mediju kanāls starppilsētu autobusos